Featured

Graag heten wij U van harte welkom op de website van de Dorpsraad Eethen.

Het mooie dorp Eethen is één van de 21 dorpen van de gemeente Altena, gelegen in het Land van Heusden en Altena. Een klein dorp van ongeveer 890 inwoners met een grote gemeenschapszin.
De Dorpsraad zet zich in voor een Eethen waar het goed, rustig en veilig wonen is. Weliswaar een klein dorp, maar met o.a. een splinternieuwe brede school en een goed georganiseerde en gezellige voetbalvereniging GDC is het er goed toeven. De Dorpsraad zet zich in om de leefbaarheid nog verder te vergroten en het wonen nog meer te veraangenamen. In het plan Zuidrand Eethen zijn nieuwe senioren en andere woningen gebouwd in een zeer aantrekkelijke omgeving met veel groen.
Langs deze weg laten wij u in woord en beeld kennis maken met Eethen, onze bestuursleden, de ontplooide activiteiten en verdere actuele informatie.
Door het aanklikken van een onderwerp in ons menu kunt u verdere informatie raadplegen over de daarin genoemde onderwerpen.