Groenonderhoud

De directe omgeving van het oorlogsmonument valt onder de zorg van enkele vrijwilligers. Het gorenonderhou is door onze gemeente geregeld.

Onderhoud oorlogsmonument. Wij zorgen samen voor een schone gedenkplek.

 Oorlogsmonument Eethen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een groep van ongeveer 8-10  vrijwilligers wordt het groen rondom het oorlogsmonument onderhouden.

Dit is een project dat de Dorpsraad als eerste in het kader van "Samen Doen" in maart 2011 van de gemeente Aalburg heeft opgepakt.                                                                                                                                                   

Ieder jaar wordt hier ook de 4 mei herdenking gehouden.