In de afgelopen jaren hebben veel straten in ons dorp een make-over gekregen. Er zijn van het tussenliggend proces geen bijdragen geleverd maar wel foro's van voor en na de mak-over.                                                                                                                                                                                                               

 Voor:     Na:
 01 Eikenstraat oud  02 Eikenstraat nieuw
 01 vanderKolkstraat oud  02 vanderKolkstraat nieuw
Raadhuisstraat Na vernieuwing Raadhuisstraat Na vernieuwing
 Raadhuisstraat 1  Raadhuisstraat 2
Opknappen senioren woningen  Seniorenwoningen